O NÁS

Spoznajte nás

Bytový podnik Podunajské Biskupice

je spoločnosť účelovo založená na vykonávanie správy predovšetkým bytov, nebytových priestorov, ubytovacieho zariadenia, nehnuteľností polyfunkčných domov a na výrobu, dodávku tepla. V rámci správy poskytuje svojim klientom komplexné služby spojené s ich užívaním. Našou snahou je v najväčšej miere zabezpečovať a vytvárať podmienky bezproblémového a bezpečného bývania, ktoré bude zárukou pre spokojnosť našich klientov.

Sme na trhu v spravovaní nehnuteľnosti s niekoľko desaťročnou tradíciou v rámci územnej lokality Podunajské Biskupice a Vrakuňa. Pracovný kolektív si výkon činnosti neustále zdokonaľoval počas dlhodobého pôsobenia, zúročil ich o praktické skúsenosti s uplatňovanou legislatívou.

Spôsob správy nehnuteľnosti pre klientov je spoločnosťou charakterizovaný predovšetkým :

 • zmluvným vzťahom založenom na dôvere
 • dlhodobou skúsenosťou so spravovaním bytového a domového fondu
 • komplexnými službami spojených s užívaním nehnuteľnosti
 • serióznym prístupom pri výkone činnosti
 • súvisiacich so správou vrátane investičných akcií
 • technickými znalosťami stavebných sústav počnúc od výstavby domových objektov
 • zodpovednosťou za zverené finančné prostriedky vo fonde opráv a fonde služieb
 • kontrolou sledovania finančných pohybov na bankovom účte domu pasívnym prístupom k účtu cez internet

Základný princíp výkonu činnosti

 • Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou založenou jediným spoločníkom – vlastníkom Mestskou časťou Bratislava Podunajské Biskupice. Predmetný vlastnícky vzťah je zárukou pre spoločnosť ponúkať a uprednostňovať spokojné, bezpečné bývanie pre našich klientov pred dosahovaním komerčného zisku.
 • Zámerom našej spoločnosti je prioritne sa orientovať na kvalitné plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s vlastníkmi nehnuteľnosti k ich maximálnej spokojnosti.
 • Podporujeme vzájomnú komunikáciu s bývajúcimi v dome vrátane iniciatívnych individuálnych požiadaviek, ktoré bezprostredne vnímame ako podporu spolupráce v prospech zabezpečenia nerušeného a spokojného výkonu vlastníckych a užívacích práv v dome.
Net-0818
 • Najcitlivejšou oblasťou spojenou s finančnou náročnosťou pre užívateľov bytov je kvalitná, bezporuchová dodávka médií, služieb a pri ich zmenách promptne reagujeme na zodpovedné plnenia záväzkov dodávateľov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahoch.
 • Dlhodobé skúseností so spravovaním polyfunkčných domov spojené so znalosťou stavebných sústav vytvorili spoločnosti základňu pre rozsiahlu realizáciu náročných projektov komplexnej obnovy bytových domov.
 • Investičné akcie obnovy domu zabezpečujeme komplexne vrátane projektov a finančných zdrojov t.j. využitím štátnych bezúročných pôžičiek /tzv. vládny program/, štátnych nenávratných zdrojov /dotácie na systémové poruchy/, komerčných zdrojov z bankových inštitúcií a vlastných zdrojov vo fonde opráv.

Výkon činnosti v predmete podnikania

Výkon činností, ktoré sú predmetom podnikania z obchodného registra je nasledovný:

 • správa budov
 • prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
 • výsadba a údržba zelene,
 • upratovacie a čistiace práce /okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie/,
 • sprostredkovateľská činnosť,
 • výroba tepla, rozvod tepla,
 • poskytovanie ubytovacej služby
Net-0718

Správa domov

V prípade potreby informácií o Vašom dome v súvislosti s výkonom správy, prípadne nahlásiť dôležité skutočností ste v správnej sekcii.
V zozname domových objektoch zistite zodpovedného technického pracovníka, ktorý sa stará o Váš dom.

Domy o ktoré sa pre vás staráme

Baltská 21 /A, B
Baltská 13-21
Baltská 23-29
Boldrocká 2-4*
Bodrocká 7-9
Bodrocká 11-15*
Bodrocká 16*
Bodrocká 18*
Bodrocká 20-22
Bodrocká 32-36
Bodrocká 38-42
Bodrocká 44
Bieloruská 10-20*
Bieloruská 22-32
Bieloruská 34-44*
Dudvážska 7-11*
Dudvážska 8-12*
Dudvážska 20-24*
Dudvážska 35-39*
Estónska 53
Estónska 16-22*
Estónska 32-38*
Estónska 40-46*
Estónska 48-50
Estónska 52-60*
Geologická 12-16
Hlbinná 7
Hlbinná 7/A
Hlbinná 7/C
Hornádska 10-12
Hornádska 26-30*
Hornádska 2A, 2B
Hradská 78/B
Hronská 12-14*
Hronská 16-18*
Hronská 20-24
Hrušková 44-44C
Hrušková 44G-44K
Ipeľská 1*
Ipeľská 7*
Kazanská 19
Kazanská 21
Kazanská 56-58
Kovová 6
Latorická 7-11*
Latorická 8-12*
Latorická 13-17
Latorická 19-21
Latorická 23-25
Latorická 27-31*
Latorická 33-37
Latorická 39-41
Lotyšská 26-32*
Lotyšská 34-40*
Malinovská 46, Zálesie
Malinovská 50, Zálesie
Podunajská 18
Podunajská 27-31
Podzáhradná 3-5
Podzáhradná 100
Priekopnícka 17*
Priehradná 65
Priekopnícka 15/A
Priekopnícka 20-24
Učiteľská 1-2
Uzbecká 16-20
Uzbecká 22-28
Vetvárska 10-40
Vetvárska 31-35

* domový objekt je zateplený

Kontaktný formulár

Kontakt

Napíšte nám