Služby

Pracujeme pre vás

Potrebujete žiadosť alebo potvrdenie?

Vyplňte ho priamo z domu.

Starostlivá rovnováha v poskytovaní služieb si vyžaduje zodpovedné plnenie zmluvných správcovských a vlastníckych povinností s maximálnou snahou uskutočňovať ďalšie užitočné zámery v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Technická správa domov

Komplexné služby súvisiace s bývaním a správou domov

Ekonomická správa domov

Evidencie hospodárenia so zverenými financiami

Rekonštrukcia bytov

Poskytujeme rekonštrukcie bytových a nebytových priestorov.

Online
služby

Vybavte žiadosť z pohodlia vášho domova

Technická správa domov

Bezplatne a automaticky poskytujeme odborné technické poradenstvo:

Net-0540

Rekonštrukcia bytov

Poskytujeme rekonštrukcie bytových a nebytových priestorov:

Máme skúsenosti s rekonštrukciou bytových aj nebytových priestorov a máme kontakty na spoľahlivých remeselníkov, s ktorými dlhodobo spolupracujeme.

S nami:

Net-0768

Ekonomická správa domov

V ekonomickej oblasti svojim zákazníkom poskytujeme ekonomické služby najmä pracovným výkonom činnosti:

Net-0694

Potrebujete žiadosť alebo potvrdenie?

Vyplňte ho priamo z domu.