Vyhlásenie správcu o nedoplatkoch

Akútna porucha?

Pri predaji Vašej nehnuteľnosti je nevyhnutnou prílohou podľa paragrafu 5 ods. 2 zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vyhlásenie správcu o tom, že vlastník bytu, resp. nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv alebo nebytového priestoru.
Údaje potrebné na vyplnenie formulára nájdete na liste vlastníctva, na ktorom je Vaša nehnuteľnosť zapísaná. Informačný výpis z listu vlastníctva si môžete stiahnuť na katastrálnom portáli (je potrebné uviesť všetkých vlastníkov nehnuteľností).

Vyplňte prosím potrebné údaje a my Vám pripravíme požadované vyhlásenie, ktoré si po dohode môžete osobne vyzdvihnúť.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením tohto formulára, budú použité výlučne na spracovanie vašej požiadavky. Za žiadnych okoľností nebudú použité na reklamné účely ani poskytnuté tretím stranám.

Vyhlásenie správcu o nedoplatkoch

Potrebujete žiadosť alebo potvrdenie?

Vyplňte ho priamo z domu.