Postup pri zrušení platby SIPO

Vážení vlastníci,
vzhľadom na vaše otázky Vám zasielame doplňujúce informácie ohľadom postupu pri zrušení platby
prostredníctvom SIPO. Upozorňujeme, že zrušenie SIPO sa týka len zálohových predpisov za byt, nie
iných služieb, ako napr. elektrina, plyn, ak ich máte súčasťou SIPO platieb. Tieto služby si môžete
naďalej ponechať cez platby SIPO, príp. zriadiť trvalé príkazy alebo inkaso po dohode s dodávateľom
danej služby.

Postup pri rôznych platbách cez SIPO:

1/ ak platíte v hotovosti alebo QR kódom na pobočke Slovenskej pošty

 • požiadať správcu bppb, s.r.o. zrušenie SIPO. Po obdržaní Vašej požiadavky o zrušení Vám
  zašleme informáciu od akého dátumu si nastavíte trvalý príkaz. V tomto prípade nie je
  potrebné, aby ste o zrušenie požiadali aj Slovenskú poštu, všetko vykonáme za Vás my.
 • v prípade, že do 31.12.2024 nepožiadate bppb, s.r.o. o zrušenie, bude platba automaticky
  zrušená dňom 31.12.2024. V tomto prípade si od 1/2025 nastavíte trvalé príkazy podľa
  aktuálneho zálohového predpisu. Zrušenie SIPO cez Slovenskú poštu taktiež za Vás vykonáme
  my.

2/ ak platíte trvalým príkazom na účet Slovenskej pošty

 • požiadať správcu bppb, s.r.o. o zrušenie SIPO. Po obdržaní Vašej požiadavky o zrušení Vám
  zašleme informáciu od akého dátumu si nastavíte trvalý príkaz podľa aktuálneho zálohového
  predpisu. Od tohto dátumu budete platiť priamo na účet bytového domu.
 • trvalý príkaz si následne zrušíte vo svojej banke, príp. cez internet banking.
 • v prípade, že do 31.12.2024 nepožiadate bppb, s.r.o. o zrušenie, bude platba automaticky
  zrušená dňom 31.12.2024. V tomto prípade si od 1/2025 nastavíte trvalé príkazy podľa
  aktuálneho zálohového predpisu, tým budú Vaše platby pripísané priamo na účet bytového
  domu. Zároveň zrušíte trvalý príkaz vo svojej banke, príp. cez internet banking, podľa ktorého
  ste platili cez účet Slovenskej pošty.
 • v prípade, že súčasťou platieb SIPO je aj iná služba (elektrina, plyn) a tieto platby si chcete naďalej ponechať cez SIPO, je potrebné len zmeniť trvalý príkaz na sumu, ktorá zodpovedá danej službe

3/ ak máte zriadený mandát na inkaso prostredníctvom Slovenskej pošty

 • požiadať správcu bppb, s.r.o. o zrušenie SIPO. Po obdržaní Vašej požiadavky o zrušení Vám
  zašleme informáciu od akého dátumu si nastavíte trvalý príkaz podľa aktuálneho zálohového
  predpisu. Od tohto dátumu budete platiť priamo na účet bytového domu.
 • následne požiadate osobne Slovenskú poštu o zrušenie mandátu na inkaso. Pri vyplnení
  žiadosti o zrušenie je potrebné poznať evidenčné číslo SIPO a referenčného číslo mandátu,
  ktoré máte uvedené pri každej Vašej platbe cez inkaso. Zrušenie mandátu vykoná Slovenská
  pošta až od nasledujúceho mesiaca a vtedy bude automaticky zrušené aj povolenie na inkaso
  vo Vašej banke.
 • v prípade, že do 31.12.2024 nepožiadate bppb, s.r.o. o zrušenie, bude platba automaticky
  zrušená dňom 31.12.2024. V tomto prípade si od 1/2025 nastavíte trvalé príkazy podľa
  aktuálneho zálohového predpisu, tým budú Vaše platby pripísané priamo na účet bytového
  domu. Zároveň vyplníte na Slovenskej pošte žiadosť o zrušenie mandátu na inkaso.
 • v prípade, že súčasťou platieb SIPO je aj iná služba (elektrina, plyn) a tieto platby si chcete naďalej ponechať cez inkasovanie, nie je potrebné zrušiť mandát na inkaso.

Zároveň si dovoľujeme vyzdvihnúť niektoré výhody, prečo sme pristúpili k zrušeniu platby
prostredníctvom SIPO:

 • za realizáciu služieb cez SIPO si Slovenská pošta vyberá poplatky podľa cenníka, ktoré sa
  neustále zvyšujú
 • vzhľadom na náročnosť spracovania podkladov cez SIPO, by sme neskôr pristúpili k
  spoplatneniu danej služby
 • platby trvalým príkazom sú súčasťou balíka služieb Vašej banky
 • výhodou platenia trvalým príkazom je, že platby sú uhrádzané načas priamo na účet bytového
  domu a úhrada je ihneď, príp. v priebehu 2 dní priradená do Vášho účtu platieb. V prípade
  platieb cez SIPO nám Slovenská pošta poskytne informácie o Vašich úhradách až začiatkom
  nasledujúceho mesiaca.
 • v prípade vrátenia preplatkov z ročných vyúčtovaní sa tieto vyplácajú v mesiaci júl, t.j. 1 mesiac
  neskôr. Ak nemáte zriadený mandát na inkaso a suma preplatku prevyšuje mesačný zálohový
  predpis, sumu určenú na vyplatenie si nestihnete napr. z dôvodu dovolenky vyzdvihnúť
  v termíne júl, správca Vám vyplatí preplatok až v mesiaci august.
 • vlastníkom, ktorí platia prostredníctvom trvalých príkazov, sa preplatky vyplácajú v mesiaci jún
  a pripísanie danej sumy je zrealizované na Váš účet ihneď, príp. v priebehu 2 dní od poukázania
  preplatku
 • v prípade zmien predpisov sa tieto musia vykonať s časovým predstihom 2 mesiace vopred,
  z dôvodu zasielania podkladov Slovenskej pošte k realizácii platby a splatnosti predpisu mesiac
  vopred
 • v prípade zníženia alebo zvýšenia zálohového predpisu sa zmeny cez trvalý príkaz dajú
  zrealizovať ihneď
 • trvalým príkazom si môže vlastník zmeniť výšku zálohového predpisu na vyššiu sumu, čím si
  vytvára rezervu pre prípadný nedoplatok. Cez SIPO je možné platiť len presne stanovenú výšku
  zálohového predpisu.
  Naďalej tak máte možnosť platenia trvalým príkazom, príp. QR kódom cez internet banking/aplikáciu
  Vašej banky alebo na pobočke Slovenskej pošty. Splatnosť predpisu je potrebné nastaviť najneskôr do
 1. dňa, tak aby bol dostatočný čas na pripísanie úhrady do konca daného mesiaca.
  Dovoľujeme si upozorniť, že ak si z akýchkoľvek dôvodov nestihnete do 1/2025 nastaviť nový spôsob
  platenia, bude Vám nasledujúci mesiac (t.j. 2/2025) z dôvodu nedoplatku zaslaná bezplatná
  pripomienka.
  Za pochopenie ďakujeme

Zdenko Ryšavý, konateľ spoločnosti